Rekordmånga ärenden hos Hyresmarknadskommittén, Laxå ett av dem

Det är ovanligt många hyresförhandlingar som har strandat i Sverige i år. Ofta handlar det om outhyrda lägenheter och vem som ska stå för kostnaderna. Ett av ärendena som väntar hos Hyresmarknadskommittén är den strandade förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Laxåhem i Laxå.

Hittills i år har det kommit in 38 ärenden till Hyresmarknadskommittén för central förhandling och det är mer än dubbelt så många som det brukar vara. Ofta handlar det om outhyrda lägenheter och vem som ska stå för kostnaderna.
Förhandlingen om eventuell hyreshöjning i Laxåhem strandade i december, men har ännu inte avgjorts.
Laxåhem vill höja hyrorna med 1,9 procent, medan hyresgästföreningen inte kan tänka sig någon höjning alls. Hyresgästföreningens motiv är att Laxåhem har så många tomma lägenheter och att det under lång tid belastat de som hyr av bolaget, något som Laxåhem förnekar. De vill höja hyran eftersom andra kostnader ökat, som el, värme och vatten.
Frågan ska eventuellt upp på Hyresmarknadskommitténs möte den 14 mars, och kan då komma att avgöras.