Behrn slår tillbaka

För första gången kommenterar byggherre Per Johan Behrn det område med studentbostäder som han byggt i kvarteret Lägern, i Almby och som saknar bygglov.

För någon vecka sedan rapporterade vi om området där Örebro kommun och Behrn fått fel i flera rättsliga instanser. Det är några privata villaägare som drivit ärendet och menar att flera avsteg gjorts från gällande detaljplan för området.
Per Johan Behrn hävdar att de har bygglov för området och anser inte att det går att dra tillbaka ett bygglov i efterhand. Han anser att både han själv och Örebro kommun agerat rätt och ifrågasätter varför de boende så envist drivit ärendet om studentbostäderna. Behrn frågar sig om det handlar om paragrafryttare som vill ha ett segregerat boende utan studenter.