600 kommunala fastigheter ska kontrolleras

Örebro kommun ska minska energianvändningen i kommunens fastigheter. Bland annat ska bland annat värmeförbrukning, fläktsystem och tätning av dörrar och fönster kontrolleras i cirka 600 byggnader.

Enligt Arne Hermansson på Örebro kommun skulle det vara möjligt att minska energianvändningen med cirka 20 %. Investeringen för att genomföra energibesparingar beräknas bli cirka 65 miljoner kronor, och ska vara återbetald inom 6-7 år, kan man läsa på kommunens hemsida.