Landstinget överväger specialmottagning mot fetma

Det krävs övergripande insatser för att komma till rätta med att allt fler barn lider av övervikt. Det säger det socialdemokratiska landstingsrådet Håkan Bergman med ansvar för hälsofrågorna.

Idag lider var femte fyraåring av övervikt och det är tredubbelt fler än för femton år sen.

Landstinget har just kartlagt problemet och föreslår också en rad åtgärder för att vända trenden. En speciell mottagning med experter kring fetma och övervikt i länet är ett av förslagen men än finns inga politiska beslut.

Enligt det socialdemokratiska landstingsrådet Håkan Bergman kan det mycket väl bli en sån mottagning, men frågan är ännu inte förankrad politiskt.