Skadad kvinna fick sen hjälp

En kvinna i södra Örebro län fick gå i 16 dagar med bruten fotled, innan hon opererades. Under tiden som hon var skadad ringde hon vårdcentralen tre gånger innan hon till slut undersöktes av läkare. Först då upptäcktes frakturen på fotleden och kvinnan tvingades till akutoperation.

Enligt personalen på vårdcentralen var det hög arbetsbelastning och brist på läkartider vid de tillfällen som kvinnan ringde och ville ha hjälp.
Ärendet ska nu utredas av Socialstyrelsen.