Örebroskola anmäld av mobbad elevs förälder

Varbergaskolan i Örebro har anmälts till Skolverket för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa en elev som blivit utsatt för hot och misshandel. Anmälan som har gjorts av elevens pappa, kritiserar skolan för bristande insatser.

Men skolans rektor ger en annan bild av elevens situation och säger till Sveriges Radio Örebro att skolan följer sin handlingsplan mot kränkande behandling. Dessutom har eleven flera vuxna omkring sig på rasterna, säger rektorn.