Saab Bofors Dynamics varslar 65

Saab Bofors Dynamics i Karlskoga varslar 65 personer vid produktionsenheten, och det kan bli ännu fler i framtiden. Dagens varsel är en effekt av att beställningarna inom pansarvärnsområdet är lägre och det bedöms inte vara en tillfällig tillbakagångt.

De senaste åren har ett hundratal personer anställts eftersom orderingången på pansarvärnsområdet varit hög. Men nu har den minskat och 65 personer är övertaliga, bedömer ledningen. Förhandlingar med facket har inletts, och informationschef Anders Florenius bedömer att de första får sluta vid halvårsskiftet.
Men det är inte dagens varsel i första hand som bekymrar Anders Florenius, utan det varsel på 140 personer som lades förra våren på utvecklingsavdelningen.
För nu ser det ut som att deras bedömning inför framtiden inte håller. De svenska beställningarna har inte varit så många och så stora som väntat, och kanske behöver nya varsel läggas.
Vid Saab Bofors Dynamics i Karlskoga arbetar i dag cirka 900 personer, varav cirka 300 inom produktionsenheten.