Vårdgarantin kostar 20 miljoner

Den nya utökade vårdgarantin som trädde i kraft 1 november kommer troligen att kosta Örebro läns landsting mellan 15 och 20 miljoner kronor, säger Lennart Frommegård som är ekonomichef på USÖ.

Sedan den nya vårdgarantin trädde i kraft har 413 patienter från Örebro län skickats till andra vårdgivare för vård. 75 % av dem är ortopedpatienter. Just ortopedpatienterna hör till den mest kostsamma gruppen. En ortopedoperation utanför länet kostar cirka 65 000 kronor. Till det kommer resekostnader. Det kan jämföras med en gråstarrsoperation som kostar omkring 10 000 kr.
Att kostnaderna för patienter som vårdas utanför det egna landstinget ökar är nu inget nytt.
Örebro-landstinget har de senaste åren betalat allt mer för dessa. Från år 2003 till 2004 ökade de kostnaderna från 2 till 10 miljoner.
År 2005 var kostnaden för vårdgaranti och det fria valet inom vården uppe i 14 miljoner kronor. Och nu väntas alltså den nya vårdgarantin kosta mellan 15 och 20 miljoner kronor. Mot slutet av året hoppas landstinget ha betat av den största puckeln i sin kö.