Industriarvet kan bli del av upplevelseindustrin

Pershyttan och Stripa gruva kommer att diskuteras på tisdagen då en konferens om nedlagda industrier inleds i Koppardalen i Avesta.

Länsstyrelsen i Örebro län är en av arrangörerna och temat för konferensen är hur nedlagda industrier kan bli en resurs inom upplevelseindustrin.
Enligt länsantikvarie Jonas Jansson så är industriarvet en mycket väsentlig del av Örebro läns kulturarv. Bland annat är Pershyttan väl etablerat som kulturarv och där pågår ett arbete att utveckla platsen som besöksmiljö, menar Jonas Jansson.