Borgarna vill sälja statliga verk

Om den borgerliga alliansen vinner höstens val så ska fler statliga verk ut på försäljning. Någon tidsplan finns ännu inte men tanken är att försäljningen skulle kunna ge staten runt 50 miljarder om året under en treårsperiod.

SAS, Nordea, Telia Sonera, och bolåneinstituetet SBAB hör till bolagen som bör privatiseras. Affärer som skulle kunna ge 150-200 miljarder kronor till statskassan de närmaste åren, men det finns också bolag som skulle stå utanför en försäljning.
Men förslaget om att stärka statskassan med statlig bolagsförsäljning får mothugg från Socialdemokraterna.