Omdebatterad försäljning sköts upp igen

Kommunstyrelsen i Karlskoga beslutade på tisdagseftermiddagen att återremittera det omdebatterade ärendet om försäljningen av jordbruksfastigheten Klastorp.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Margareta Karlsson så ska kommunen först utreda hur mycket mark och egendom som kommunen egentligen äger. Först därefter kan det bli aktuellt att ta ställning till om Klastorp ska säljas eller inte. Enligt Margareta Karlsson så har gårdagens bud på 2,5 miljoner, 700 000 över kommunens pris, inget med dagens beslut att göra.