Moderat missnöje med Klastorp-beslutet

Moderate oppositionsrådet i Karlskoga Ola Karlsson var inte nöjd med kommunstyrelsens beslut i går att återremittera ärendet om försäljningen av jordbruksfastigheten Klastorp.

Ola Karlsson menar att återremmiteringen är ett sätt för socialdemokraterna att gömma undan affären Klastorp till efter valet.

Kommunstyrelsen beslutade i går att först utreda hur mycket mark och egendom som kommunen egentligen äger innan en försäljning kan bli aktuell.

I måndags kom ett bud på 2,5 miljoner på jordbruksfastigheten, ett bud som ligger 700 000 över kommunens pris. Försäljningen har varit omdebatterad sedan det framkom att jordbruksfastigheten varit för lågt värderad.