Regeringen prövar studenthus utan bygglov i Örebro

Behrns studenthus i Almby i Örebro, som sedan några år saknar bygglov, blir nu ett ärende för regeringen. Under onsdagen överklagade en av villaägarna i området Länsstyrelsens beslut till regeringen.

Ärendet rör de avsteg Örebro kommun och fastighetsägaren Per Johan Behrn gjort från gällande detaljplanen för området i Almby.

Flera rättsliga instanser har prövat ärendet och konstaterat att kommunen och Behrn gjort avsteg som strider mot gällande detaljplanen. En konsekvens har då blivit att kommunen nu försöker få igenom en helt ny detaljplan, som överensstämmer med hurdan verkligheten blivit.

Men den nya detaljplanen har överklagats av villaägarna. Länsstyrelsen i Örebro län avslog villaägarnas överklagan men villaägarna Per och Marianne Boström nöjer sig inte med det utan överklagar nu Länsstyrelsens beslut till regeringen.

De åberopar både Europarätten och Plan- och bygglagen, i sin överklagan och skriver bland annat ”att tillgodose eller befrämja en enskilds fastighetsägares, Behrns, ekonomiska intresse strider mot syftet med PBL:s långsiktiga krav på samhällsplanering och tillit till planförfarande”

Ärendet hamnar nu alltså hos regeringen, hos handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Det tar minst sex månader att handlägga det så Behrn kan inte söka giltligt bygglov för sina studentlägenheter förrän ärendet är avslutat och en ny detaljplan finns för området.