Litet spaltutrymme för kvinnlig idrott

Kvinnlig idrott i Örebro län bevakas sparsamt och får sällan utrymme i morgontidningarna. Den slutsatsen drar Judit Bérczes, student på Örebro Universitet som granskat lokala tidningars sportbevakning ur ett jämlikhetsperpektiv.

Det är fyra veckors sportbevakning i Nerikes Allehanda, Bergslagsposten och Karlskoga Tidning som granskats. Bara 13 procent av texterna i tidningarna rör kvinnlig idrott, visar rapporten trots att utövandet är nästan jämlikt mellan könen.

Judit Bérczes som gjort uppsatsen pekar på traditionellt tänkande som en orsak till snedfördelningen. Hon är också förvånad över att förändringarna är relativt små i ett historiskt perspektiv.

Anders Uddling, sportchef på Nerikes Allehanda, är inte förvånad över siffrorna och ser flera förklaringar. En är att eftersom Nerikes Allehanda satsar sin bevakning på elitlagen så får det ett överslag på manligt idrottsutövande. Däremot gör redaktionen regelbunden temabevakning och då sätts ofta kvinnoidrott i fokus, menar Anders Uddling.