Mammografin förbättras i Örebro län

Mammografin i Örebro län ska bli mer effektiv, och dessutom göra mindre ont för kvinnan. Just nu håller ny digital röntenutrustning på att köpas in, någonting som välkomnas av många som tycker det är smärtsamt att genomgå en mammografiundersökning.

Många kvinnor upplever nog att mammografi, bröströntgen, kan vara smärtsamt. En del av dom röngenapparater som används idag är 20 år gamla. De nya digitala röntgenapparaterna som just nu håller på att upphandlas  kommer att innebära ett lyft enligt överläkare Birgitta Epstein. Inte minst för att man på en gång ser om bilderna blir bra och färre kvinnor därför kommer att behöva göra om undersökningen.

I framtiden ska all mammografi i Örebro län göras på Universitetssjukhuset i Örebro. Inte som idag i Karlskoga, Lindesberg, Askersund eller Hällefors. Och alla kvinnor mellan 40 och75 år ska kallas till mammografi-undersökning vartannat år och inte bara dom mellan 45 och 69 år, som det är idag.