Ingen vill betala för sanering i Hasselfors

Det kan komma att kosta hundratusentals kronor att sanera marken kring Hasselfors skola från arsenik. Det står klart nu sedan en utredning har gjorts. Kommunen tycker inte att de ska behöva betala utan att markägaren ska stå för kostnaderna,  men det är inte den nuvarande ägaren som orsakat arsenikföroreningen.

Det var strax efter skolstarten i höstas som larmet kom, höga halter av arsenik hade uppmätts i ett dike intill Hasselfors skola i Laxå kommun.
Området har spärrats av, många prover har tagits och en utredning är i gång. Och nu står det klart att jord och grus som är förorenat måste schaktas bort, någonting som kan komma att kosta markägaren hundratusentals kronor. 
- Det är inte kommunen som ska betala, säger miljöchefen Harry Lundin vid Laxå kommun.
- Vi har inte orsakat utsläppen, säger Kjell Eriksson, nuvarande ägaren Setra Groups chef, det var tidigare ägare som gjorde det och det bolaget finns inte längre.
Om det nu blir så att Setra Group måste betala stora belopp för saneringen kan det hända att de låter frågan avgöras i en rättslig process, som kan dra ut på tiden.
Oavsett betalningsfrågan så ska nya prover tas så fort snön smält bort, för att se om ytterligare en del av diket måste saneras.
Barnen på Hasselfors skola kommer få hålla sig till skolgården när de leker hädanefter. Ett staket ska sättas upp för att avgränsa det förorenade området, som förutom arsenik innehåller mängder av metallskrot, det berättar miljöchef Harry Lundin på Laxå kommun. 
Hasselforsborna kommer få leva med låga halter av arsenik i marken, men inte högre än gränsvärdet tillåter.

Anna Björndahl