Män gynnas av Arbetsförmedlingen

Det är männen som gynnas när Arbetsförmedlingarna sätter in åtgärder för att hitta jobb och utbildningar åt arbetslösa. Det visar en sammanställning kring åtgärder fördelade förra året i Örebro.

Enligt siffrorna får kvinnorna knappt 40 procent av resurserna mot männens drygt 60 procent.
Socialdemokraten Eva- Lena Jansson som sitter vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden i Örebro är djupt oroad över siffrorna och ställer också krav på att Arbetsförmedlingarna bättrar sig och ser till att resurserna delas mer jämlikt i framtiden.
-En arbetslös kvinna tar oftare extrajobb, hoppar in på timmar och väljer att utbilda sig. Då verkar också åtgärderna bli färre, säger Socialdemokraternas Eva- Lena Jansson.