Besparingar skapar bestörtning

Svenska Barnboksakademin har med bestörtning tagit del av förslaget om besparingar inom Örebro kommun när det gäller biblioteken, det skriver de i ett brev till kommunstyrelsen.

Föreningen har till uppgift att främja god barn- och ungdomslitteratur och menar att ett skolbibliotek är ovärderligt för det pedagogiska arbetet.
Svenska barnboksakademin uppmanar kommunstyrelsen i Örebro att mycket noga beakta de negativa konsekvenserna som eventuella nedskärningar skulle medföra.