Fler unga arbetslösa i Örebro

Efterfrågan på arbetskraft i Örebro län fortsätter att öka. Det är främst inom försäljning, restaurang och vård och omsorg som efterfrågan finns.

Samtidigt har arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år ökat jämfört med samma period förra året. Det visar Länsarbetsnämndens senaste sammanställning av arbetsmarknadsläget.
Nästan 13 procent av dem är arbetslösa. I Sverige som helhet är motsvarande siffra 9 procent.