Stor forskarkonferens i Örebro

I dag, torsdag, kom närmare 700 forskare från hela världen till Örebro Universitet för att delta i en konferens. Det handlar om utbildning i ett demokratiperspektiv.

Förutom tal och föredrag kommer över 500 forskningsprojekt att presenteras.
Konferensen pågår i tre dagar med början idag torsdag.