Telefonjour för krigsoffer

Örebro kommun har öppnat telefonjour för anhöriga och för dem som återvänder från oroligheterna i Libanon. Via numren kan man dygnet runt få kontakt med kommunernas så kallade POSOM-grupper, krisgrupper för psykiskt och socialt omhändertagande, där man kan få stöd och hjälp.

Telefonnummren till kommunen är på dagtid mellan 8:30 och 15:00 019-213090 eller 213087 efter kl 15:00 är telefonnummren 214105 eller 149350