Ett 30-tal Örebroare fast i Libanon

Evakueringen av svenska och utländska medborgare fortsätter i Libanon men ett 30-tal Örebroare sitter fast i staden Zhale i Libanon.

Bechet Barsom, kristdemokratisk politiker i Örebro, har haft kontakt med flera av de Örebroare som befinner sig i Zhale. De vet inte hur eller när de ska kunna ta sig ut ur staden och hem till Sverige.

Barsom säger att Utrikesdepartementet har gett både honom och Örebroarna i Libanon olika uppgifter. Ena stunden har de fått uppgifter om att de ska stanna kvar i staden och andra stunden har de blivit hänvisade att själva ta sig ifrån staden enligt Barsom.