Brand i Karlskoga

Det brinner vid Mossruds avfallsanläggning i Gottebol, Karlskoga. Det är lagrat avfall som brinner. Enligt Karlskoga energi och miljö är det inga speciellt giftiga rökgaser som sprids. Det är troligen självantändning som ligger bakom branden som är under kontroll. Anläggningen kommer att hållas stängd resten av tisdagen.