Trafikolycka på E20

En trafikolycka inträffade vid luchtid på E20 i närheten av Åbytorp. En personbil körde av okänd anledning in i vägens mitträcke. Det blev inga personskador.