Fler rovdjur men färre skador

Skadorna på tamdjur från rovdjur minskar men samtidigt har det skett en kraftig ökning av antalet lodjur i Örebro län och antalet vargar ökar också men inte lika mycket. Det visar resultatet från vinterns rovdjursinventering.Den stora ökningen av antalet rovdjur överraskar Kjell Johansson rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Örebro län:

Antalet lodjur ökar kraftigt enligt den inventering som genomfördes i vintras. Mellan tolv och femton honor har fått ungar. Antalet vargar ökade också men långsammare. Bland de 25-tal vargar som finns i länet har tre honor med valpar spårats. Samtidigt som antalet rovdjur ökar har skadorna på tamboskap minskat enligt länsstyrelsen. Anledningen till det menar man är dels att det sätts upp allt fler rovdjusstängsel men också att människor i områden med rovdjur lärt sig hur man ska göra för att skydda sina djur.