433 gymnasieelever förlorade studiebidrag

433 elever i Örebro län blev av med sitt studiebidrag i minst en månad förra läsåret på grund av skolk. Det var 100 elever fler än året innan. I hela landet blev närmare 10 000 gymnasieelever av med studiebidraget.

Indragningarna av studiebidrag ökade kraftigt förra året efter offentlig debatt om att skolorna var dåliga på att rapportera skolk till centrala studiestödsnämnden. Studiebidraget var 950 kronor i månaden förra året nu har det höjts till 1050 kronor.