Bullerskador drabbar kvinnor

Kvinnorna drabbas numera lika ofta av hörselskador på sina arbeten som männen. För medan de traditionella mansyrkena bullersanerats har inget hänt med de kvinnliga - tvärtom har det ibland istället gått åt fel håll, med bland annat större barngrupper i förskolan.

Rebecka Johansson är audionom på länssjukhuset i Jönköping och har märkt hur allt fler kvinnor sökt sig dit.