Lägst sjukfrånvaro i Nora

Nora kommun har den lägsta sjukfrånvaron bland kommunanställda av länets kommuner. Det visar en sammanställning försäkringsbolaget Folksam gjort.

Även Askersund och Kumla har förhållandevis låg sjukfrånvaro medan Örebro har den högsta sjukfrånvaron bland de av länets kommuner som ingår i undersökningen. I Örebro är den totala sjukfrånvaron 8,5 procent av de anställdas sammanlagda arbetstid. Långtidssjukskrivningarna svarar för tre fjärdedelar av sjukfrånvaron.