Dålig riskbedömning på Gustavsvikbadet

Personalen hade inga skrivna instruktioner om hur de skulle hantera farliga kemiska ämnen på Gustavsvikbadet i Örebro. Det visar den inspektion som Arbetsmiljöverket gjort efter den gasolycka som skedde på Gustavsvikbadet i början av juli i år.

Nu ställer Arbetsmiljöverket flera krav som Gustavsvikbadet måste åtgärda senast den sista september i år. Bland annat måste Gustavsvikbadet dokumentera riskbedömningen av de farliga kemiska ämnen som finns på badet skriftligt.