Sjukfrånvaron minskar i länet

Antalet sjukfrånvarodagar fortsätter att minska. Men i Ljusnarsberg är folk dubbelt så sjuka som i Örebro. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

I juni låg det samlade måttet på sjukfrånvaron, ohälsotalet, på 43,7 dagar i Örebro län. Det är 1,2 dagar lägre än samma månad förra året. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Men ohälsotalet varierar kraftigt mellan kommunerna i länet. Sjukast är invånarna i Ljusnarsberg med 76,4 frånvarodagar. Friskast är invånarna i Örebro med 37,6 dagar. Under juni månad fick 7 750 personer i Örebro län sjukpenning, vilket är 800 färre än samma månad för ett år sen. 17 500 personer i Örebro län fick sjuk- och aktivitetsersättning i juni och det är i stort sett oförändrat sen december förra året.

Antalet sjukfrånvarodagar i juni kommun för kommun:

Lekeberg 47,1

Laxå 56,8

Ljusnarsberg 76,4

Hallsberg 49,5

Degerfors 54,8

Hällefors 52,5

Kumla 46,2

Askersund 45,1

Karlskoga 48,3

Nora 45,7

Lindesberg 47,2

Örebro 37,6