Avverkning inledd i Yxsjöberg

På torsdag kväll började skogsmaskiner avverka skog kring eleljusspåret i Yxsjöberg. Byaföreningen i Yxsjöberg har i många år arbetat för att att bevara ett 26 hektar stort skogsområde.

Enligt byföreningen lovade skogsbolaget Stora Enso för fem år sen att inte avverka skogen men på torsdagen inleddes alltså avverkningen i alla fall. Byaföreningen har klagat på avverkningsplanerna hos både kommunen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen men inte fått stöd.