Stor vattenläcka i Hällabrottet

Tekniska kontoret i Kumla har ännu inte hittat den stora vattenläcka som gör att de boende i Hällabrottet, Ekeby och Kvarntorp inte kan dricka kranvattnet. Det finns vatten i vattenkranarna men eftersom det finns en läcka finns det risk att bakterier tar sig in och vattnet ska inte användas till dryck och matlagning.

Det finns tankbilar med dricksvatten utställda i de berörda tätorterna. Det är en stor vattenläcka. Det försvinner 150 kubikmeter vatten i timmen men läckan är svår att hitta.