Dispens från betesförbud

Lantbrukarna i länet får dispens för att använda mark i träda som betesmark. Det beslutade Jordbruksverket på torsdagen. Orsaken är att det under en längre tid varit både varmt och torrt vilket medfört att det slutat växa på många betesmarker och åkrar.

En lantbrukare som med stigande oro sett de allt torrare betesmarkerna är Per Willen i Askersundsby.