Stoppa vildsvinen!

Regeringen vill stoppa ökningen av antalet vildsvin i Sverige. Därför har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram en plan för vildsvinsstammen. På Brevens bruk i sydöstra delen av länet har det funnits problem med vildsvin en längre tid. Där välkommnas initiativet av fastighetsförvaltare Jonas Pettersson.

Problemen med en ökande stam av vildsvin har blivit allt mer påtagliga. På Brevens bruk förstörs parker, gräsmattor och inte minst spannmålsodlingar. Enligt Svenska Jägareförbundet har stammen har vuxit kraftigt sedan 1970 talet och beräknas idag uppgå till uppåt 50 000 vildsvin från Skåne i söder och upp till gränsen mot Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län i norr. Under 2004 sköts det 18 000 vildsvin Nu tycker alltså regeringen att stammen vuxit tillräckligt och att det är dags att sätta stopp för en fortsatt ökning. Det blir upp till Naturvårdsverket att föreslå hur det ska gå till så att alla blir nöjda.