Minskad vinst för Haldex

Maskinutrustningsföretaget Haldex, med stor tillverkning i Garphyttan, redovisar en vinst före skatt på 177 miljoner kronor för det första halvåret i år. Motsvarande period i fjol var vinsten 205 miljoner kronor.

För att förbättra kostnadsstrukturen har beslut fattats om att lägga ned en av Commercial Vehicle Systems fabriker i Nordamerika, skriver bolaget i rapporten. Nedläggningen väntas kosta mellan 10 och 30 miljoner kronor,Företagets prognos om att resultatet under andra halvåret blir väsentlig bättre än andra halvåret i fjol kvarstår.