Åskväder totalförstörde sommarstuga

Under lördagsmorgonen började en sommarstuga mellan Karskoga och Degefors att brinna efter ett åsknedslag. När Räddningstjänsten kom till platsen var stugan helt övertänd och gick inte att rädda.

En villa i östra delarna av Karlskoga började också brinna under lördagsmorgonen på grund av ett åsknedslag men branden kunde släckas i tid och det blev inga större skador. Inga personskador uppges heller.