Gustavsvik-VD vill inte kommentera krav

Per Å Knutsson, VD för Örebro Fritidscenter AB som driver Gustavsvikbadet, vill inte kommentera de krav som Arbetsmiljöverket ställer på Gustavsvikbadet förrän polis och åklagare är klara med förundersökningen av gasolyckan som skedde på badet den första juli i år.

Arbetsmiljöverket kräver bland annat att det måste finnas skriftliga instruktioner på hur personalen ska hantera farliga kemiska ämnen. Kraven måste åtgärdas senast den sista september i år men Per Å Knutsson vill inte kommentera företagets synpunkter på kraven ännu.