Bakterierna i Svartån undersöks

Nu och fram till den 25:e augusti mäter den tekniska förvaltningen i Örebro kommun bakteriehalten längs med hela Svartån och de kringliggande bäckarna.

Fredrik Borg, vatteningenjör på tekniska förvaltningen, hoppas att de kan hitta orsakerna till de höga bakteriehalterna så att det ska bli möjligt att bada i Svartån i framtiden.

Fredrik Borg berättar att de varje tisdag kl 10.00 mäter bakteriehalten på 21 punkter i och kring Svartån.
Man letar efter bakterier som antyder att det skulle vara något sjukdomsframkallande i vattnet men de bakterierna behöver inte vara skadliga i sig, utan fungerar endast som indikatorer på att något inte står rätt till.