Många vill ha vård

Sen en tid tillbaka erbjuder polisen berusade bilförare omedelbar kontakt med vården. Satsningen att minska antalet onyktra i trafiken, som drog igång den första april i år har enligt länspolisen och Beroendecentrum vida överstigit förväntningarna

Målet är att 120 personer frivilligt anmäler sig till rehabilitering innan årets slut. Sedan den första april har redan 53 personer kontaktat vården. Polisen började förra året titta på den här modellen där bland annat polisen och Beroendecentrum samordnar sina resurser att bekämpa alkohol och narkotika i trafiken. Tommy Strandberg som är verksamhetschef på Berondecentrum i Örebro tycker att det finns mycket att göra på området i fortsättningen. För det blir en fortsättning.