Halvering av antalet rymningar

Antalet rymningar från svenska fängelser har halverats sedan 2004. Sommaren brukar annars vara en högsäsong för rymlingar. Men hårdare kontroller och störsändare som gör det omöjligt att använda mobiltelefoner på anstalterna, har haft effekt.

Sommaren för två år sen fick polisen ägna stora resurser åt att jaga farliga rymlingar i skogarna. Kritiker hävdade att fängelserna hade svängdörrar. Kriminalvårdens dåvarande generaldirektör fick avgå och även justitieministern tycktes sitta löst. Men den skärpning av säkerheten som gjordes då, har haft effekt.
Under år 2004 rymde 269 intagna från landets olika fängelser. Bland annat skedde en spektakulär fritagning från Kumlafängelset. I år är det hittills bara 78 fångar som rymt. Bland de åtgärder som haft störst effekt är störsändarna som gör det omöjligt att använda mobiltelefoner, något som tidigare användes för att planera rymningarna.
Hårdare inpasseringskontroller har också gjort det svårare för dem som planerar att rymma. Och de rymningar som ändå sker inträffar oftast i samband med permissioner eller från öppna anstalter.
Ingen har rymt från Kumlafängelset de senaste två åren. Från kvinnofängelset Hinsebergs slutna avdelning har ingen rymt sen 1993. Men här finns också en öppen del och därifrån har fyra intagna försvunnit sedan i maj. Rymningarna har dock inte varit så väl planerade och alla utom en har kommit tillbaka till Hinseberg.
Hur det ser ut på Karlskogafängelset har vi tyvärr inte lyckats få tag på någon som kunnat redovisa.