Förlust för Rottneros

Skogsföretaget Rottneros, som bland annat äger Rockhammars bruk utanför Frövi, redovisar en förlust efter finansnetto på 2 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 7 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

De höga elpriserna gör att det pågående besparingsprogrammet ytterligare måste utvärderas, heter det vidare i rapporten.
Rottneros har ännu inte kunnat fatta beslut om vad det i februari aviserade besparingsprogrammet ska innehålla. I februari sade koncernen att man planerar att dra ned kostnaderna med 100 miljoner kronor ”med särskild fokus på rörliga kostnader”. Bland annat talade man om att minska personalstyrkan med 70 tjänster.