Förslag om pollenprognoser i länet

Örebro län är ett av de ställen som saknar pollenprognoser. Lena Jansson från Örebro vill ändra på det. Hennes vardagsliv försvåras betydligt när hon inte har tillgång till mer korrekta beräkningar.

Lena Janssom har skickat in ett medborgarförslag om pollenprognoser till Örebro läns landsting. Hon vill uppmärksamma landstinget på de problem som blir följden av att länet inte har några pollenprognoser. 

Klinikchefen Dan Gustavsson på Universitetssjukhuset i Örebro håller till viss del med Lena Jansson men säger att mycket talar emot att det blir någon pollenprognos för Örebro län, bland annat de stora kostaderna.