Här är badvattnet sämst i länet

Norsebäck i Järleån är den enda badplats i länet där vattnet ansågs otjänligt förra veckan enligt de provtagningar som görs av vattenkvaliten i badvattnet.

För att badvatten skall anses otjänligt krävs att det finns mer än 10 000 koliforma bakterier per 100 milliliter vatten. Norsebäck i Järleån är den enda badplats i länet där det uppmättes så höga bakteriehalter förra veckan. Det finns en betydligt lägre gräns där miljömyndigheterna anser vattnet vara tjänligt men med anmärkning. Det är när vattnet innehåller mer än 500 koliforma bakterier per 100 milliliter vatten.

I Askersund fick Husabergs udde och Veden betyget Tjänligt med anmärkning. I Hällefors var det Kaffesumpen i Sörelgen.

Lekeberg, Lanna badgruva.

Lindesberg Klotenbadet ,Norrsjön, Prästryggen i Väringen.

I örebro kommun fick Lögardammen, Norra Ässundet södra Ånnabosjön tjänligt med anmärkning. Det här var provresultat från förra veckan. och resultaten kan förändras snabbt. Tisarstrand i Hallsberg fick till exempel anmärkning förra veckan men proven som tagits den här veckan innehåller bara 30 koliforma baketerier vilket gör att vattnet får anses utmärkt. På två platser i Hjälmaren har miljöproverna visat på begynnande algblomning det är i Hampetorp och Hjälmarbaden.