Lantbrukare får använda mark till bete

Lantbrukarna i Örebro län får nu använda mark som lagts i träda till bete och foder åt djuren.

EU-kommissionen godkände under torsdagen en begäran från Sverige om att få frångå dom vanliga reglerna för så kallad uttagen areal, i dom mest torkdrabbade områdena. Till dessa hör Örebro län.

På grund av den intensiva torkan har det blivit svårt att få fodret från betesmarker och andra åkrar att räcka till.