Örebro nekar inte Libanonevakuerade

Örebro kommun har kritiserats av personal på plats på Arlanda för att ha nekat till att ta emot dom Libanonevakuerade som har anknytning till Örebro, men som är utan bostad. Men Örebro kommun tillbakavisar kritiken.

Det rör sig om familjer som en gång flytt från Libanon till Sverige men som därefter återvänt till hemlandet och nu har de som svenska medborgare återigen flytt krigszonen och sökt sig tillbaka till Sverige.

Men Örebro kommun tillbakavisar kritiken och Agneta Grahn, enhetschef på socialkontoret Öster i Örebro och biträdande förvaltningschef, säger att kommunen inte nekat Libanonevakuerade som tidigare bott i Örebro att återvända till kommunen.