Kriminalvårdsstyrelsen backar

Ledningen för kriminalvårdsstyrelsen backar nu från sitt tidigare beslut att säkerhetsklassa all personal. Det är kritik från Justitieombudsmannen, JO, som fått Kriminalvårdsstyrelsen att ta tillbaka sitt beslut.

Efter debatten om rymningarna från landets fängelser beslutade Kriminalvårdsstyrelsen för ett drygt år sedan att vårdpersonalen och alla andra som regelbundet besöker fängelser skulle kontrolleras i belastnings- och misstankeregister samt i Säpos register.

Det gäller bland annat sjuksköterskor, kockar och lärare. Justitieombudsmannen tycker att kriminalvården med sitt beslut går allt för långt i kontrollen. Den blir helt enkelt integritetskränkande för allt för många enligt JO.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén tar nu tillbaka beslutet om säkerhetsklassning. Kriminalvården ska nu göra en ny genomgång av vilka personalgrupper som ska säkerhetsklassas på fängelserna vilket är en seger för JO och de fackliga organisationer som också protesterat mot kontrollen.