SJ undersöker arbetsmiljön på X 40 tåg

SJ lovar att göra en undersökning av arbetsmiljön på de kritiserade och krånglande X 40 tågen.

Arbetsmiljön på tågen har anmälts och i sitt svar till arbetsmiljöverket lovar SJ att inleda en undersökning senast i september.

Undersökningen kommer att koncentreras till Mälardalens trafikområde. SJ vill inte ange någon tidpunkt när undersökningen ska vara klar. Fastställda tidsramar minskar handlingsutrymmet, enligt SJ.