Ett tryggare och mer demokratiskt Örebro

Folkpartiet i Örebro kommun har presenterat ett antal förslag som enligt Folkpartiet skall ge ett tryggare och mer demokratiskt Örebro.

Folkpartiet vill ha en utökad samverkan med föreningslivet, närpoliser i de stora bostadsområdena och öppna politiska sammanträden.

De vill också satsa mer på språkundervisning för vuxna invandrare och att fler av Örebrobostäders hyreslägenheter skall omvandlas till bostadsrätter.