Osannolikt att vattnet varit strömförande

Det är inte troligt att vattnet i Ånnaboda är strömförande säger Benny Fägerstad som är driftchef på Örebro kommunfastigheter.

Efter att flera badande klagat på att de fått stickande känslor i fingrarna när de simmat i sjön så undersökte Örebro kommuns tekniker badet och upptäckte att det fanns ojordade rör som pumpar vatten till Storstenshöjden. Under fredagen såg en elektriker över rören och jordade dem.

Men Benny Fägersten säger att det är osannolikt att det var de ojordade rören som orsakade stickningar som flera personer känt när de simmat i vattnet, men att det inte går att utesluta helt och hållet.

En teori om varför personer fått stickande känslor när de simmat i sjön är att det varma vädret har gjort att förmultningen på botten av sjön går snabbare och att de gaser som bubblar upp kan kännas som stickningar.