Mitträcken skulle undvika dödsolyckor

Efter olyckan på E 18 vid Holmsjön mellan Karlskoga och Örebro under lördagen då en ung flicka omkom och fem personer fick föras till sjukhus så menar Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, att liknande olyckor skulle kunna undvikas med hjälp av mitträcken på vägen.